Oddsen för att bli träffad av blixten: Forskningsrapport

Blixtar är en elektrisk urladdning som uppstår när ett område i ett moln får tillräckligt med elektrisk laddning för att bryta ner luftens elektriska motstånd. De kan inträffa i ett moln, mellan moln eller mellan moln och marken, och de bär med sig enorma mängder energi som antänder den omgivande luften till ett 30 000 Cº varmt plasma och ger upphov till en ljusblixt och en chockvåg som vi hör som åska 1,2.

Med tanke på att blixten är farlig och mycket iögonfallande är det ingen överraskning att den har skrämt och fascinerat människor sedan urminnes tider, vilket framgår av att den ofta förekommer i konst, myter och andra aspekter av den mänskliga kulturen.

I dagligt tal är blixten ett exempel på en ovanlig och osannolik händelse, som i ordspråket: “Blixten slår aldrig ner två gånger”. Detta talesätt är inte bara falskt i bokstavlig mening(t.ex. den träffar Empire State Building 23 gånger per år3), men de 3 miljoner dagliga stötarna runt om i världen är tillräckligt vanliga för att orsaka tusentals skador och dödsfall bland människor och boskap och kosta miljarder dollar i skador varje år 4. Men vad är oddsen för att bli träffad av blixten? Svaret på denna fråga är inte så enkelt som det kan tyckas.

Det finns ingen databas över globala dödsfall, skador och skador orsakade av blixtnedslag, och dessa händelser har dokumenterats dåligt i de flesta länder. Jämfört med andra naturkatastrofer som orkaner, tornados, översvämningar och extrema temperaturer tenderar åskväder att vara mer lokaliserat, vara kortvarigare och döda färre människor vid en enda incident, vilket gör att det är mindre troligt att de uppmärksammas av media eller myndigheter. Dessutom är det ofta så att överlevande inte söker vård och inte tas med i statistiken. Man uppskattar att 24 000 människor dödas av blixtnedslag varje år. Om man beaktar detta antal och att cirka 90 % av offren överlever, uppskattas det totala antalet personer som träffas av blixten till cirka 240 000 per år. Dessa siffror underskattar förmodligen den verkliga situationen eftersom de beräknades genom extrapolering av ofullständiga uppgifter från nästan 20 år sedan, och det är osannolikt att överlevnadsgraden på 90 % gäller globalt4.

Bättre uppskattningar kan göras på nationell nivå, eftersom det finns relativt aktuella och fullständiga uppgifter för vissa länder som USA och Storbritannien. Oddsen för att bli träffad av blixten under ett visst år i USA är ungefär 1 på 1,2 miljoner5. Även om detta är en mycket osannolik händelse är oddsen för att det ska inträffa minst en gång under en 80-årig livstid mycket högre: 1 på 15 000. På grund av naturliga och sociala faktorer varierar risken för blixtnedslag kraftigt beroende på geografiskt område, period och andra omständigheter. I Storbritannien är t.ex. risken för att bli träffad av blixten under ett år, baserat på uppgifter från 2007 till 2016, cirka 1 på 5-6 miljoner6 , vilket är en mycket lägre risk än i USA. Den högre förekomsten av blixtnedslag per område i USA gör att det är sex gånger mer sannolikt att bli dödad av blixten där än i Storbritannien7.

Även på samma ort förändras oddsen mycket under året. Exempelvis inträffar 87 % av dödsfallen i Storbritannien på grund av blixtnedslag under våren och sommaren, då de flesta större åskväder inträffar6. Generellt sett förekommer denna typ av säsongsmönster över hela världen; medan antalet fall är som högst under sommaren på norra halvklotet är de som lägst under vintern på södra halvklotet och vice versa4.

Sociala faktorer påverkar också risken att drabbas av en blixtolycka. Människor i mindre utvecklade landsbygdsområden är mer sårbara på grund av bristen på blixtsäkra konstruktioner, förekomsten av utomhusarbete (t.ex. jordbruk) och mindre utbildning om blixtsäkerhet . I en studie8 konstaterades att antalet dödsfall till följd av blixtnedslag per miljon invånare är fyra gånger högre i Brasilien än genomsnittet i de utvecklade länderna (0,8 jämfört med 0,2). Undersökningen visade också att 19 % av dessa dödsfall inträffade under aktiviteter på landsbygden och 15 % i husen. Däremot har blixten inte dödat någon inomhus under de 30 åren mellan 1987 och 2016 i Storbritannien6. Ett sorgligt exempel på vikten av blixtsäkra byggnader är de åskolyckor med flera offer som inträffar i afrikanska skolor. I ett särskilt fruktansvärt fall dödade en enda attack 19 människor och skadade 50 andra i ett klassrum i Uganda9. I allmänhet har åskolyckorna minskat under det senaste århundradet i den utvecklade världen, men inte i mindre utvecklade regioner 4.

Män tenderar att bli offer för blixtolyckor mycket oftare än kvinnor. I USA var 80 % av de personer som dödades av blixtnedslag mellan 2006 och 2019 män10 (dvs. de hade fyra gånger större risk att dödas än kvinnor). Siffrorna är mycket lika i Storbritannien: män stod för 83 % av alla dödsfall orsakade av blixtnedslag mellan 1987 och 20166. Denna skillnad beror förmodligen på att män är mindre försiktiga med blixtar och mer benägna till riskfyllt beteende.

På individnivå påverkar olika aktiviteter och beteenden risken för att bli träffad av blixten. I en nyligen publicerad översikt om säkerhet vid blixtnedslag4 presenteras följande tre principer för att utvärdera och minska risken för en olycka.

Den första principen är att alltid utgå från att en plats är osäker tills man är säker på att den är det. De enda tillförlitligt säkra platserna är 1) i stora byggnader med rörledningar, ledningar eller byggnadsdelar av metall som går genom väggarna eller 2) ett helt slutet fordon med metalltopp. Energin från ett blixtnedslag rör sig runt på denna typ av plats och påverkar inte människorna i den, även om det kan leda till skador om man rör vid ledningar eller rörledningar under ett blixtnedslag. Det är alltid farligt att vistas utomhus i närheten av ett åskväder, men vissa aktiviteter är mer riskfyllda. I USA inträffar mer än hälften (62 %) av dödsfallen i samband med blixtnedslag under fritidsaktiviteter utomhus, varav 35 % är vattenrelaterade och 14 % är idrottsrelaterade. Dessa aktiviteter äger rum på öppna och oskyddade platser, långt ifrån ett säkert skydd. Dessutom tenderar blixten att slå ner i det högsta föremålet i ett område, vilket i dessa miljöer ofta är människor.

Den andra principen är att veta att undvika regn inte är samma sak som att skydda sig mot blixtnedslag. När det regnar söker människor ofta skydd som skyddar dem från att bli blöta men som inte skyddar mot blixten, t.ex. träd, tält, busshållplatser eller andra små konstruktioner med öppna sidor. Det är faktiskt så farligt att söka skydd under träd att 10 % av alla blixtolyckor i den utvecklade världen inträffar i denna situation. Även om träd eller liknande skydd kan ge ett visst skydd mot ett direkt nedslag, sker de flesta blixtolyckor genom indirekta mekanismer (95-97 % av dödsfallen). Till exempel inträffar 40-50 % av alla dödsfall när blixten slår ner på ett avstånd från offret och sedan går genom marken (“jordström”), och 20-30 % av alla dödsfall inträffar när blixten först slår ner i ett föremål och sedan hoppar till en närliggande person (“sidoblixt” eller “stänk”). Det är också viktigt att veta att blixten ibland slår ner på marken flera kilometer från det åskväder den kom ifrån och slår ner i ett område utan moln över himlen, så det är lämpligt att avbryta utomhusaktiviteter inte bara under regn utan även när ett oväder fortfarande är nära4.

Den tredje principen är att veta att myter om blixtsäkerhet oftare är felaktiga än korrekta. Vissa av dessa populära missuppfattningar är harmlösa, som att tro att speglar bör täckas under åskväder, men andra kan ge en farlig känsla av falsk säkerhet, som att tro att endast direkta nedslag orsakar olyckor eller att gummimattor eller skor skyddar mot skador eller dödsfall. Det är viktigt att få information från pålitliga källor, som National Weather Service i USA eller Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) i Storbritannien.

Det är mycket osannolikt att du blir träffad av blixten under din livstid, men det är ingen anledning att vara oförsiktig. Förutom att blixtnedslag är potentiellt dödliga leder de ofta till svåra brännskador, skador på olika organ, långvariga neurologiska och psykologiska problem och funktionshinder4 och orsakar intensivt lidande för flera tusen offer och deras familjer varje år. Lyckligtvis behöver blixtolyckor inte ses som ett farligt lotteri, utan som en risk som beror på våra handlingar och som kan minskas dramatiskt genom att undvika vissa situationer och beteenden och genom att främja utbildning om naturrisker och blixtsäker infrastruktur.

Referenser

1. Jensenius, J. S. Att förstå blixtar. https://www.weather.gov/safety/lightning-science-scienceintro

2. Redaktörerna för Encyclopaedia Britannica. Blixtnedslag. Encyclopaedia Britannica https://www.britannica.com/science/lightning-meteorology (2022).

3. Nationella vädertjänsten. Myter om blixtar. https://www.weather.gov/safety/lightning-myths.

4. Cooper, M. A. & Holle, R. L. Reducing Lightning Injuries Worldwide. Springer Natural Hazards (Springer International Publishing, 2019). https://doi.org/10.1007/978-3-319-77563-0

5. Nationella vädertjänsten. Hur farligt är blixten? https://www.weather.gov/safety/lightning-odds

6. Elsom, D. M. & Webb, J. Lightning deaths in the UK: a 30-year analysis of the factors contributing to people become struck and killed. Int. J. Meteorol. 42, 8-26 (2017). https://core.ac.uk/download/pdf/220157056.pdf

7. Elsom, D. M., Enno, S., Horseman, A. & Webb, J. D. C. Compiling lightning counts for the UK land area and an assessment of the lightning risk facing UK inhabitants. Weather 73, 171-179 (2018). https://doi.org/10.1002/wea.3077

8. Cardoso, I., Pinto, O., Pinto, I. R. C. A. & Holle, R. Blixtolyckor i Brasilien och deras konsekvenser för säkerhetsregler. Atmos. Res. 135-136, 374-379 (2014). https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.12.006

9. Mary, A. K. & Gomes, C. Blixtolyckor i Uganda. 2012 31st International Conference on Lightning Protection, ICLP 2012 (2012). https://doi. org/10.1109/ICLP.2012.6344235

10. Jensenius, J. S. En detaljerad analys av dödsfall orsakade av blixtnedslag i USA från 2006 till 2019. vol. 21 (2020). https://www.weather.gov/media/safety/Analysis06-19.pdf